Życzenia

Zobacz obraz źródłowy
Na scyńście, na zdrowie, na to Boze Narodzynie.
– takie mieli nasi ojcowie na Świynta powiedzynie.

Zycem jo wom dziś nie ino gazdowskik radości,
Ba barzyj jesce potrzebnyj Boskiej miłości.

Zycem wom syćkim i kozdemu z osobna,
coby była kozdo rodzina a i Polska zgodno.

Zycem tu dzieciom chodzącym do skoły,
niek by przecie byli jak orły abo i sokoły.

Zycem syćkim mamom co dzieci chowajom,
niek cynsto, ale wse ze scyńścio płakajom.

Dziadkom i babkom, co ik w połak łupie,
niek majom ciepło i wygodnie we swojej chałupie.

Tym, co za granice jezdzom za duzymi dutkami,
zycem, niek trafiajom w kraju z inwestycyjami.

Zycem tyz pannom, co som jest na wydaniu,
niek sie ucom roboty, a nie ino myślom o … spaniu.

Kawalyrom zycem podłazów dziś udanyk,
Dziywcyn – a żon potem – barz kochanyk.

Zycem wom syćkim i z osobna kozdemu,
cobyście ze serca słuzyli dziś Narodzonemu.

A On niek w kozdyj sprawie wom pobłogosławi,
do zdrowie ciału, a duse na wiek wieków zbawi.
Jament.