Czas epidemii

Kaplica jest otwarta

cały dzień!

można wejść na indywidualną modlitwę

Na Mszy świętej i innych nabożeństwach może być obecnych tylko 5 osób

(oprócz księdza, kościelnego, ministranta i organisty)

Pierwszeństwo ma rodzina zamawiająca intencję.

Komunię św. można przyjąć poza Mszą św.

najlepiej ok. godziny przed Mszą św. przyjść i poprosić – także maksymalnie 5 osób jednorazowo – natomiast uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem telewizji.

Stosujemy się do wszystkich zasad podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Episkopat Polski i naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego!