01.11.2020r. – ogłoszenia duszpasterskie

  1. 31 NIEDZIELA ZWYKŁAUROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, Msze św. w kaplicy o godz. 800 , 1100 i 1330 z nabożeństwem za zmarłych – zamiast tradycyjnej procesji po cmentarzu.. O godz. 1700 różaniec za zmarłych prowadzony przez młodzież – również w kaplicy
  1. Kalendarz liturgiczny: PONIEDZIAŁEK – 2 listopad – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. o godz. 800, 1100 i 1700. – Od jutra wieczorne Msze św. w tygodniu będą o godz. 17.00. ŚRODA – 4 listopad – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, CZWARTEK – 5 listopad – I czwartek miesiąca, PIĄTEK – 6 listopad – I piątek miesiąca, – Spowiedź we czwartek i w piątek od godz. 16.00. SOBOTA – 7 listopad – I sobota miesiąca – różaniec o godz. 1630. – odwiedziny chorych w domach od godz. 900. NIEDZIELA – 8 listopad – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
  2. W tym roku w związku z ograniczeniami ze względu na pandemię możemy zyskiwać odpusty zupełne ofiarowane za zmarłych przez cały listopad. Odpusty zupełne jednego dnia dla jednej osoby – przez dowolne 8 dni. Pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię św., modląc się w intencjach Ojca św. i za zmarłych, należy nawiedzić cmentarz i tam się pomodlić. W inne dni roku możemy zyskiwać w ten sposób odpusty cząstkowe. Natomiast chorzy mogą zyskiwać odpust bez udawania się na cmentarz – niech intencją łączą się z innymi modlącymi się.
  3. Przez listopad pół godziny przed Mszą św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Najpierw modlitwa w ciszy, kwadrans przed Mszą św. odczytywane będą wypominki jednorazowe i odmawiana tajemnica różańca lub koronka do Miłosierdzia Bożego w ich intencji. Zapraszam do tej modlitwy.
  4. We czwartek zbiórka kandydatów na lektorów po Mszy św. wieczornej.
  5. W piątek spotkanie kandydatów na ministrantów po Mszy św. wieczornej.
  6. Dziękuję za dzisiejsze prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Anny Rusnak przed sumą. Za tydzień w niedzielę prosimy Różę Heleny Rusnak. Ks. Tadeusz Skupień

POST I MODLITWA ZA ŻYCIEM” APEL METROPOLITY KRAKOWSKIEGO ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO


Drodzy Archidiecezjanie,

Papież Franciszek w napisanym dnia 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II, liście z okazji 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a instytucjami europejskimi stwierdził między innymi: „Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób. Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych”.

Z tym większym przejęciem i smutkiem obserwujemy nasilające się niepokoje społeczne wywołane sprzeciwem wobec poszanowania i ochrony życia dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie. Przekonanie, że człowiek zaczyna istnieć od chwili poczęcia było, jest i będzie częścią nauczania Kościoła, dlatego też znalazł się on na celowniku tych sił, które błędnie uważają, że aborcja jest prawem człowieka.

Ponieważ nasz Mistrz, Jezus Chrystus, wzywał do prawdziwej miłości bliźniego, zwracam się z serdeczną prośbą o podjęcie modlitwy i postu w intencji zrozumienia tej prawdy przez wszystkich, a także o pokój w naszej Ojczyźnie. Szczególnie proszę o to, aby w każdej rodzinie codziennie odmawiano jedną dziesiątkę różańca oraz podejmowano akty wyrzeczenia i umartwienia w tych intencjach.

Z pasterskim błogosławieństwem

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Przyłącz się do apelu Metropolity 

MODLITWA O POKÓJ (na motywach Listu do Efezjan] Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich! O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim. Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen