XXXIII Niedziela zwykła – 14.11.2021 r.

Kalendarz liturgiczny:

Środa – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

Czwartek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Sobota – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Ubogich. Przed kaplicą zbiórka na pomoc dla najbardziej potrzebujących – połowę pieniędzy przekażemy do Caritas, połowa będzie do dyspozycji dla potrzebujących w naszej parafii.

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Heleny Leśnej, w przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie Różę Pawła Gurosia.

Pamiętajmy, że przez cały listopad mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego za dusze w czyśćcu cierpiące. Nie zmarnujmy tej łaski.

Brakuje już tylko 7-ro dzieci do Róży bł. Imeldy Lambertini. Proszę, aby zgłaszali się mężczyźni do Róży męskiej, brakuje 18 panów.

Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i apelem pamięci uczcili 103-cią rocznicę odzyskania niepodległości. Pięknie, że pamiętamy o naszych bohaterach i leży nam sercu dobro i pomyślność naszej Ojczyzny.

Serdeczne podziękowania składam paniom, które posprzątały i przystroiły naszą kaplicę – Agnieszce Firek, Alinie Trojan, Natalia Kawie, Krystynie Marszalik, Natalii Jeziorczak, Bożenie Kukuczce, Małgorzacie Głodek, Urszuli Kozioł i Helenie Legutko.

Bardzo proszę, aby sprzątaniem kaplicy zajęli się w tym sezonie mieszkańcy ul. Długiej. Sprzątamy w sobotę, najlepiej z rana. Potrzeba 5 osób, aby sprzątnie przebiegło sprawnie. Proszę, aby w najbliższą sobotę przyszli mieszkańcy z ul. Długiej od nr 1-15. Bóg zapłać!

W piątek Msza św. w intencji zmarłych wypominanych. Po Mszy św. próba scholi. Na godz. 1830 zapraszam obecnych i byłych lektorów, scholistki i młodzież, która była zaangażowana w życie parafii. Liczę na waszą obecność.

W przyszłą niedzielę – Chrystusa Króla – na sumie przyjęci zostaną do grona ministrantów trzej chłopcy. Po Mszy św., która kończy rok liturgiczny zaśpiewamy przed Najświętszym Sakramentem uroczyste Te Deum.