Ogłoszenia V niedziela zwykła – 6 lutego 2022 r.

W liturgii:

Czwartek – wspomnienie św. Scholastyki

Piątek– wspomnienie NMP z Lourdes

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Marii Potoczak. W  przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie różańca Różę Anny Rusnak. Proszę, aby Panowie zmobilizowali się i dołączyli do Róży męskiej. Brakuje 7 mężczyzn.

W piątek Światowy Dzień Chorego. Okazja do spowiedzi od godz. 1600. W czasie Mszy św. będzie udzielany sakrament Namaszczenia Chorych. Bardzo proszę, aby pomóc osobom starszym w dotarciu do kaplicy.

Dziewczęta ze scholi mają spotkanie po Mszy św. wieczornej.

Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy paniom i panom z ul. Św. Jana Pawła II, a byli to: Karolina  Stefaniak, Monika Nędza-Bodyziak, Agnieszka Siedlarz, Jolanta Węgrzyniak, Elżbieta Potoczak, Monika Potoczak, Maria Potoczak, Patryk Potoczak i Marcin Stefaniak. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kwiaty – 200 zł. W sobotę od godz. 900 proszę o posprzątanie kaplicy mieszkańców z ul. Św. Jana Pawła II od nr 25 do 42.

W sobotę po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

Bóg zapłać za ofiary inwestycyjne w grudniu zebrano 3.950 zł.