Ogłoszenia V niedziela Wielkiego Postu – 03.04.2022 r.

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Zofii Janos. W  przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie Różańca Różę Marii Potoczak. Proszę, aby 2 Panów dołączyło do Róży męskiej.

Od czwartku rozpoczynamy renowacje Misji Parafialnych, które poprowadzi Ks. dr Szymon Janiczek. Program renowacji jest wydrukowany w formie broszury, proszę, zabierzmy go do naszych domów i bardzo licznie uczestniczmy w tym duchowym wydarzeniu.

W czwartek I miesiąca po Mszy św. litania do Najdrożej Krwi Chrystusa i modlitwa o powołania, szczególnie z naszej parafii.

W piątek po Mszy św. dziewczęta ze scholi mają spotkanie na plebanii.  

Spowiedź przedświąteczna będzie w sobotę. Proszę, aby wszyscy skorzystali z tej okazji.

Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w kościele. W Niedzielę Palmową przed Sumą zgromadzimy się przy ołtarzu polowym i wyruszymy z  procesją z palmami do kościoła. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św.

W marcu upłynęła 5-cio letnia kadencja Rady Parafialnej. Bardzo dziękuję dotychczasowym członkom Rady za poświęcenie swojego czasu i zaangażowanie w życie parafii. Wybory do nowej Rady przeprowadzone zostaną po Wielkanocy.

Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy mieszkańcom ul. Długiej, a byli to: Anna Warmuz, Maria Zązel, Aneta Zązel, Czesława Fasielak, Czesława Zoń, i Piotr Młynarczyk. Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty – 130 zł. W przyszły poniedziałek po Mszy św. proszę o posprzątanie kaplicy mieszkańców ul. Kościelnej.

Zachęcam do nabywania baranków wielkanocnych.  Minimalna ofiara to 10 zł.

Zarząd Oddziału Związku Podhalan w Dębnie serdecznie zaprasza wszystkich członków oddziału na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 4 kwietnia o godz. 1900 w OSP.