Zasady Wyborów Do Rady Parafialnej

Zasady wyborów do Rady Parafialnej Parafii św. Michała Archanioła 2022

 1.  Warunki spełniane przez Kandydata do Rady:
  a.   Ochrzczony
  b.   Bierzmowany
  c.   Ukończone 18 lat
  d.   Katolik praktykujący
  e.   Wolny od grzechów publicznych (nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym)
  f.    Cieszący się dobrą opinią
  g.    Jest stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku
 • Konstrukcja składu Rady Parafialnej – ogólna liczba 10 osób w tym:
  a.   Z wyboru 8 osób
  b.   Z urzędu – Pan Kościelny
  c.    Przewodniczący – Ks. proboszcz
 •  Prawo do zgłaszania kandydatów mają

  • Ks. proboszcz
  • Każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku
  • Wspólnoty i grupy parafialne działające przy parafii
 •  Zgłaszanie Kandydatów do Rady dokonuje się przez
  • podanie na kartce nazwiska, imienia i nazwy ulicy do koszyka w kościele
  • na adres e: mail
  • osobiście Ks. Proboszczowi
  • liczba kandydatów musi być większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Parafialnej
  • W wypadku braku kandydatów, po konsultacjach kandydatów wysuwa Proboszcz i osoby należące do Rady Parafialnej z urzędu
  • W wypadku wątpliwości czy dana osoba może kandydować sprawę rozstrzyga Proboszcz
 • Sposób głosowania:
  a.   Karty do głosowania otrzymamy w kościele
  b.   Wskazujemy dwóch kandydatów przez postawienie krzyżyka przy ich nazwisku, a potem kartę wrzucamy do urny .
  c.    Na wrzucanej do urny kartce powinno być zaznaczone imię i nazwisko tylko dwóch kandydatów pod rygorem nieważności głosu
  d. Głosuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec parafii – tylko osobiście
  e.  Jedna osoba – wrzuca tylko jedną kartkę
  f.  Głos oddany na osobę, która nie jest na liście kandydatów jest nieważny.

 • Terminarz wyborów do Rady Duszpasterskiej
 1.  Informacja o wyborach w dniu 1 maja 2022 roku przez ogłoszenia i zamieszczenie na stronie internetowej parafii.
 2. Zgłaszanie kandydatów – od niedzieli 8 maja do niedzieli 22 maja 2022 r. włącznie
 3. Zapytanie kandydatów czy wyrażają wolę kandydowania – do 29 maja 2022 r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów do RP – 29 maja 2022 r.
 5. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej w dniu 21 maja 2022 r.
 6. Wybory: niedziela 05.06.2022 r.
 • Podliczenie wyników – 05.06.2022 r. – niedziela po Mszy św. o godz. 11.00 podczas posiedzenia Komisji Wyborczej – zakończone spisaniem protokołu.

 • Ogłoszenie – 12 czerwca  i podanie pełnego składu nowej Rady Parafialnej

 • Zwołanie nowo wybranej Rady Parafialnej – sobota 18 czerwca 2022 r.

Zadania Rady Parafialnej i obowiązki radnego na kadencję 2022 – 2027

1.   Uczestniczyć w spotkaniach Rady

2.   Pomoc w docieraniu do wszystkich parafian

3.   Zaangażowanie się w działania duszpasterskie parafii

4.   Wspomaganie Proboszcza w załatwianiu spraw parafialnych

5.   Dbać o swoją formację duchową