XXV Niedziela zwykła – 18.09.2022 r.

Kalendarz liturgiczny:

Wtorek – wspomnienie śśw. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Środa – święto św. Mateusza

Piątek – wspomnienie św. O. Pio

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Dziecięcej, za tydzień w niedzielę prosimy o prowadzenie Różę Zofii Gąsiorek.

W przyszłą niedzielę przeżywamy odpust. Msza św. w najbliższą sobotę będzie o godz. 700. Bardzo proszę, aby od godz. 1400 mieszkańcy ul. Kościelnej zadbali o umycie i przystrojenie kościoła oraz przygotowanie ołtarza polowego.  

Od środy bardzo proszę o nieco wcześniejsze przychodzenie do kościoła, aby zaśpiewać Godzinki ku czci św. Michała  Archanioła w ramach nowenny.

Spowiedź odpustowa w sobotę od godz. 1530 – 1800 w kaplicy (przerwa od 1630-1700).  Będą zaproszeni spowiednicy.

Suma odpustowa o godz. 1130. Przewodniczył jej będzie i kazanie wygłosi Ks. dr Szymon Janiczek, który prowadził nam misje św. w czasie Wielkiego Postu. W czasie Sumy odpustowej będziemy dziękować Bogu za 100–lecie powstania Związku Podhalan w Dębnie.

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w październikowym Jerychu Różańcowym w Ludźmierzu 2 października od godz. 1600 do 2000. Proszę o bardzo liczny udział.

Zbiórka lektorów i ministrantów w sobotę po zakończeniu spowiedzi.

Próba scholi w piątek po Mszy św. W poniedziałek odpust w Łapszach Niżnych.