Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19

We środę 19 czerwca Msza św. o godz. 8.30 w kościele św. Michała Archanioła.

W int. dzieci, młodzieży, nauczycieli, prac. szkoły i rodziców – dziękczynienie za Rok Szkolny 2018/19, z prośbą o błogosławieństwo na czas wakacji.

„Bez Boga ani do proga”.