Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022 r.

Kalendarz liturgiczny:

Poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Wtorek – wspomnienie św. Cecylii

Środa – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung–Lac i towarzyszy

Piątek – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Na sumie zostaną przyjęci do grona ministrantów trzej chłopcy: Jan Głodek, Jakub Bednarczyk i Bartłomiej Młynarczyk. Po Mszy św., zaśpiewamy przed Najświętszym Sakramentem uroczyste Te Deum i odnowimy akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Zofii Janos, w przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie różańca Różę Marii Potoczak.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy adwent. Już dziś zapraszam wszystkich na Roraty, które będą odprawiane w ciągu tygodnia o godz. 1700, z wyjątkiem wtorku, ponieważ we wtorki podejmiemy trud porannego wstawania i roraty będą o 700.

W czasie zbiórki w ubiegłą niedzielę zebraliśmy na pomoc dla ubogich i prześladowanych 1.670 zł. Z tej kwoty 670 zł. zostało przekazane do Caritas, 1.000 zł. dla prześladowanych chrześcijan.

W poniedziałek przechodzimy od kaplicy. Bardzo proszę o posprzątanie kaplicy w przyszłą sobotę mieszkańców ul. Długiej od nr 1-15.

W tym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez reżim sowiecki pochłonęło od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce modlić się będziemy w intencji pokoju na Ukrainie oraz w intencji ofiar tamtej zbrodni.