03.11.2019r. – ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dziś XXXI niedziela zwykła.
  • Pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Przez listopad pół godziny przed Mszą św. wieczorną będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Najpierw modlitwa w ciszy, kwadrans przed Mszą św. odczytywane będą wypominki jednorazowe i odmawiana tajemnica różańca w ich intencji. Następnie Litania do św. Jana Pawła II. Zapraszam do tej modlitwy.
  • Żeby nie marznąć na dłuższej modlitwie, przeniesiemy się z liturgią do kaplicy.
  1. Kalendarz liturgiczny:

04.11 – poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa,

09.11 – sobota – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

10.11 – NIEDZIELA – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,

  1. Do 8 listopada możemy zyskiwać odpusty zupełne ofiarowane za zmarłych. Jednego dnia dla jednej osoby. Pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię św., modląc się w intencjach Ojca św. i za zmarłych, należy też nawiedzić cmentarz i tam się pomodlić. W inne dni roku możemy zyskiwać w ten sposób odpusty cząstkowe. Natomiast chorzy mogą zyskiwać odpust bez udawania się na cmentarz – niech intencją łączą się z innymi modlącymi się.
  2. Dziękuję róży Heleny Leśnej za dzisiejsze prowadzenie modlitwy różańcowej, a za tydzień w niedzielę prosimy Różę młodzieżową Pawła Gurosia.
  3. Próba śpiewu w sobotę wieczorem o godz. 18.00.

Ks. Tadeusz Skupień – proboszcz