Historia

HISTORIA

1335 – pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Dębnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła, który musiał istnieć jeszcze przed tą datą – ten pierwotny kościół został prawdopodobnie rozebrany z powodu zbyt szczupłego rozmiaru lub podmyła go woda;
przed 1500 – powstaje obecny kościół i jego wspaniała polichromia patronowa, zachowana do naszych czasów;
około 1510 – powstaje tryptyk, który nadal podziwiamy w ołtarzu głównym;
1529 – w spisie parafii podhalańskich nie ma już Dębna, ale kościół istniej już nowy, pod tym samym wezwaniem;
1596 i 1608 – kościołem opiekowali się duszpasterze z Maniów (1596) i Harklowej (1608);
1601 – budowa wieży;
1630 – na mocy dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego Dębno stało się częścią parafii Maniowy;
1651 – powstają retabula ołtarzy bocznych;
1683 – kościół otrzymuje w darze chorągiew od króla Jana III Sobieskiego;
1949 – odkrycie najstarszego późnoromańskiego obrazu sztalugowego w Polsce;
okres powojenny – w kościele i woków niego przybywają dzieła podhalańskiego twórcy ludowego Józefa Janosa;
1995 – Dębno ponownie parafią (dekanat Niedzica);
3 lipca 2003 – kościół wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w uznaniu wyjątkowych walorów historyczno-artystycznych.