Historia

HISTORIA

1335 r. – pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Dębnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła, który musiał istnieć jeszcze przed tą datą – pierwszy kościół został prawdopodobnie rozebrany z powodu zbyt szczupłego rozmiaru lub został podmyła go woda;

ok. 1490 r.  – powstaje obecny kościół;

ok. 1505 r. – artyści wykonują wspaniałą polichromię patronową, która zachowała się w niezmienionym kształcie do naszych czasów;

1529 r. w spisie parafii podhalańskich nie ma już wzmianki o parafii Dębno; 

ok. 1530 r. – powstaje tryptyk, który nadal podziwiamy w ołtarzu głównym;

1596 i 1608 – kościołem opiekowali się duszpasterze z Maniów (1596) i Harklowej (1608);

1601 – budowa wieży;

1630 – na mocy dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego Dębno stało się częścią parafii Maniowy;

1651 – powstają retabula ołtarzy bocznych;

1683 – kościół otrzymuje w darze chorągiew od króla Jana III Sobieskiego;

1949 – odkrycie najstarszego w Polsce, późnoromańskiego obrazu – malowanego na desce – przedstawiającego św. Agnieszkę i św. Katarzynę Aleksandryjska, z ok. 1280r.;

okres powojenny – w kościele i wokół niego pojawiają się dzieła podhalańskiego twórcy ludowego Józefa Janosa;

1995 – Dębno ponownie erygowane parafią (dekanat Niedzica);

3 lipca 2003 – kościół wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w uznaniu wyjątkowych walorów historyczno-artystycznych.