Adoracje w Ciemnicy i Grobie Pańskim

Kliknij w link i wpisz siebie lub bliskich. Można tylko raz wpisać siebie do adoracji w Ciemnicy i raz do adoracji w Grobie Pańskim.

Proszę pilnować czasu adoracji. Nie pozostawać dłużej niż wyznaczony czas. Nie można wchodzić do kościoła jeśli jest w nim 5 osób (nie licząc księdza i kościelnego). Proszę zaczekać aż ktoś wyjdzie.

Adoracja w Ciemnicy:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIiTXF0m_Ss6TQYoKMY1YXe3HMsDYjhwGnp_l4FvPvE/edit?usp=sharing

Adoracja w Grobie Pańskim:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIiTXF0m_Ss6TQYoKMY1YXe3HMsDYjhwGnp_l4FvPvE/edit#gid=1851114880

Pozostały czas w godz. 15.00 – 18.00 zarezerwowany jest dla tych, którzy wpiszą się na listę papierowa, która jest w kaplicy!