Służba Liturgiczna

Punkty za 2018 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad RAZEM
Jan Zoń 6 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 46
Mateusz Kozioł 5 6 8 6 5 8 3 4 7 6 3 61
Jakub Leśny 10 7 9 3 6 7 4 7 10 11 6 80
Mateusz Gaździak 10 4 9 5 9 9 8 7 8 11 4 84
Patryk Potoczak 7 5 6 4 5 7 5 5 6 7 2 59
Michał Kasprzak 9 6 9 6 6 8 4 5 13 10 4 80
Krzysztof Głodek 9 6 10 8 7 11 9 9 13 12 7 101
Sebastian Mąka 11 7 10 6 12 12 9 8 12 12 7 106
Karol Zoń 5 4 10 5 9 7 4 3 6 9 8 70
Marcin Potoczak 9 4 8 7 9 9 5 10 2 20 8 91
Albert Potoczak 17 10 11 7 6 5 3 6 10 9 11 95
Filip Grzywnowicz 11 10 14 10 10 7 6 13 12 19 10 122
Jan Strama 16 14 13 13 10 13 10 13 18 22 15 157
Jakub Rusnak 26 19 22 19 17 30 21 28 24 24 23 253
Jan Gąsiorek 5 6 8 5 12 6 7 7 11 16 23 106
Paweł Leśny 8 11 13 10 12 11 8 10 12 22 11 128
Łukasz Głodek 1 16 20 11 48
Mateusz Guroś 4 10 13 26 5 58
Marcin Haręza 7 8 9 16 5 45
Wojciech Krzysztof 4 8 13 26 13 64
Filip Zoń 5 5 8 19 3 40
Paweł Zając 8 9 13 24 17 71