Służba Liturgiczna

Kolęda 2017/18

1 dzień – środa

27 grudzień

Jan Gąsiorek

Kacper Bryniarski

Godz. 9.00 – 12.00
1 dzień Paweł Leśny

Michał Kurzydło

Godz. 12.00 – 15.00
1 dzień Mateusz Kozioł

Maciej Jeziorczak

Godz. 15.00 – ???
2 dzień – czwartek

28 grudzień

Jakub Leśny

Mateusz Gaździak

Godz. 9.00 – 14.00
2 dzień Patryk Potoczak

Karol Zoń

Godz. 14.00 – 17.00
2 dzień Hubert Wróbel

Jan Zoń

Godz. 17.00 – ???
3 dzień – piątek

29 grudzień

Michał Kasprzak

Marcin Potoczak

Godz. 9.00 – 14.00
3 dzień Mateusz Młynarczyk

Jakub Rusnak

Godz. 14.00 – ???
4 dzień – sobota

30 grudzień

Albert Potoczak

Filip Grzywnowicz

Godz. 9.00 – 14.00
4 dzień Krzysztof Głodek

Sebastian Maka

Godz. 14.00 – ???
5 dzień – wtorek

2 styczeń

Jan Strama

Jakub Rusnak

Godz. 9.00 – ???
Imię i nazwisko XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI suma
Jan Gąsiorek 0 0 0 0 0 0 0 4 16 6 26
Paweł Leśny 0 0 0 0 0 0 0 7 22 10 39
Kacper Bryniarski 6 2 6 3 7 2 6 3 2 3 40
Michał Kurzydło 5 4 5 6 7 2 4 3 5 2 43
Hubert Wróbel 5 2 6 7 5 3 5 4 4 4 45
Patryk Potoczak 9 6 7 9 7 2 6 1 2 2 51
Jan Zoń 5 5 8 6 6 2 13 5 5 4 59
Karol Zoń 11 5 7 10 6 4 8 2 4 4 61
Mateusz Młynarczyk 12 3 6 9 7 4 7 5 5 6 64
Michał Kasprzak 15 8 8 12 7 3 6 3 4 3 69
Marcin Potoczak 17 6 9 23 5 6 6 1 4 1 78
Mateusz Kozioł 13 4 8 12 8 7 12 6 6 10 86
Maciej Jeziorczak 11 8 12 15 11 7 13 1 4 4 86
Jakub Leśny 13 12 11 13 10 7 8 5 7 7 93
Mateusz Gaździak 12 10 15 10 10 6 12 8 8 7 98
Krzysztof Głodek 14 10 12 14 10 9 13 8 5 8 103
Sebastian Mąka 13 11 14 16 12 12 14 6 10 10 118
Albert Potoczak 16 15 15 18 13 11 12 14 12 7 133
Filip Grzywnowicz 19 13 16 25 13 17 20 13 16 7 159
Jan Strama 18 12 16 20 16 16 22 16 16 12 164
Jakub Rusnak 21 28 29 34 24 25 29 27 26 19 262
Suma 235 169 215 272 189 147 216 142 184 0 0 136 1905