Stan zagrożenia epidemicznego

W OBLICZU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

a także zaleceń do pozostawania w domach osób starszych, które są w grupie najwyższego ryzyka, Parafia oferuje bezinteresowną

pomoc w dokonywaniu zakupów

i dowozu do domu najstarszym mieszkańcom Dębna.

Dotyczy to również każdego, kto ze względu na stan zdrowia czy inne okoliczności tego potrzebuje.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się telefonicznie na podany numer telefonu

18 275 17 97

Parafia Dębno