Ogłoszenia Niedziela Palmowa Męki Pańskiej–10.04.2022 r.

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Marii Potoczak. W  przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie Różańca Różę Anny Rusnak. Proszę, aby 2 Panów dołączyło do Róży męskiej.

Przeżywamy Wielki Tydzień, zachowajmy pokutny charakter tych dni.

Dziś na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Po Mszach św. uroczyste błogosławieństwo połączone z łaską odpustu zupełnego. Przed Sumą spotykamy się przez ołtarzem polowym i po poświęceniu palm w uroczystej procesji przejdziemy do kościoła.

O godz. 1500 Gorzkie Żale. Po nich procesja od Krzyża Misyjnego i odnowienie przyrzeczeń Krzyżowi świętemu. Przynieśmy krzyże z naszych domów, aby zostały na nowo poświęcone. 

Serdeczne Bóg zapłać Ks. Dr Szymonowi Janiczkowi za przeprowadzenie Renowacji misji.

W WIELKI CZWARTEK o godz. 1800 – Uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej.

Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 2200.

W WIELKI PIĄTEK od godz. 700 – adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

od godz. 700 do 830 adorują mieszkańcy ul. Ogrodowej i Słonecznej

od godz. 830 – 1000 adorują mieszkańcy ul. Polnej i Szkolnej

od godz. 1000 – 1130 adorują mieszkańcy ul. Nowotarskiej i Leśnej

od godz. 1130 do 1300 adorują mieszkańcy ul. Kościelnej i Jana Pawła II

od godz. 1300 do 1430 adorują mieszkańcy ul. Długiej

O godz. 1500  – Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Nowenny.

O godz. 1600 – Droga krzyżowa dla dzieci.

O godz. 1800 – Liturgia Męki Pańskiej (Liturgia Słowa –  Ewangelia o Męce Pańskiej, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego. Adoracja do godz. 2100. Adorację rozpoczniemy od śpiewu trzech części Gorzkich Żali.

O godz. 2100 Droga krzyżowa.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – ilościowy  – jeden posiłek do syta i dwa mniejsze) i jakościowy  – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 W Wielki Czwartek po Mszy św. i w Wielki Piątek zachęcam do skorzystania z rozważań i odmówienia Koronki do 15 Ukrytych Tortur Jezusa w ciemnicy. Teksty będą w ławkach.

W WIELKĄ SOBOTĘ od godz. 700  –  adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

od godz. 700 do 900 adorują mieszkańcy ul. Długiej.

od godz. 900 – 1100 adorują mieszkańcy ul. Kościelnej i Jana Pawła II

od godz. 1100 – 1300 adorują Nowotarskiej i Leśnej

od godz. 1300 do 1500 adorują mieszkańcy ul. Polnej i Szkolnej

od godz. 1530 do 1730 adorują mieszkańcy ul. Ogrodowej i Słonecznej

O godz. 1500 Kornka do Miłosierdzia Bożego i II dzień Nowenny.

O godz.  1500 i 1600 – święcenie pokarmów wielkanocnych

Strażaków bardzo proszę o trzymanie straży przy Grobie Pańskim od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli.

O godz. 1900 – Wigilia Paschalna składająca się z czterech części: Liturgii Światła – poświęcenie ognia, paschału, odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego; Liturgii Słowa – czytania ze Starego i Nowego Testamentu zapowiadające Nowe Przymierze; Liturgii chrzcielnej – poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece) i Liturgii Eucharystycznej – zostajemy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ o godz. 700 – Procesja rezurekcyjna, a po niej Msza św. Zapraszam do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu roku liturgicznego noszących poczty sztandarowe, feretrony, chorągwie, strażaków i wszystkich parafian. Proszę  o przybycie w strojach regionalnych.

O godz. 1100 – Suma Wielkanocna

W  poniedziałek po Mszy św. bardzo proszę o posprzątanie kaplicy i kościoła mieszkańców ul. Kościelnej. Proszę również o przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

W  przyszłą Niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego i odpust parafialny.  Msze św. w kaplicy o godz. 800 i 1100.

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie Nowenny. 

W tym dniu rozpoczyna się 78. Tydzień Miłosierdzia, składka przeznaczona jest na potrzeby Caritas.