XXIV Niedziela zwykła – 17.09.2023 r.

Kalendarz liturgiczny:

Poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki

Środa  – wspomnienie śśw. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Czwartek – święto św. Mateusza

Sobota  – wspomnienie św. O. Pio

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Anny Głodek, za tydzień w niedzielę prosimy o prowadzenie różańca Różę Heleny Leśnej.

W przyszłą niedzielę przeżywamy odpust. Msza św. w najbliższą sobotę będzie o godz. 700. Bardzo proszę, aby od godz. 1400 mieszkańcy ul. Długiej częśc I zadbali o umycie i przystrojenie kościoła oraz przygotowanie ołtarza polowego.  

Od środy proszę o nieco wcześniejsze przychodzenie do kościoła, aby zaśpiewać Godzinki ku czci św. Michała  Archanioła w ramach nowenny.

Spowiedź odpustowa w sobotę od godz. 1500 – 1800 w kaplicy (przerwa od 1630-1700).  Będą zaproszeni spowiednicy.

Suma odpustowa o godz. 1130. Przewodniczył jej będzie i kazanie wygłosi Ks. prof.  Szymon Drzyżdżyk.

Naszej parafii zostaną przekazane relikwie św. Siostry Faustyny, pojedziemy je odebrać w  czwartek 28 września wraz dziećmi z klasy III i IV. Msza św. w Łagiewnikach o godz. 900,  zapraszam wszystkich, którzy tylko mogą w tym dniu być tam razem z nami.  Uroczyste przywitanie relikwii odbędzie się w piątek 29 września.  

Zbiórka lektorów i ministrantów w sobotę po zakończeniu spowiedzi.

Próba scholi w piątek po Mszy św.

We wtorek odpust w Łapszach Niżnych.  

Zakończono prace konserwacyjne zewnętrznej powłoki kościoła i przykościelnego płotu. Koszt wykonanych prac to 140 tyś zł.

Rozpoczęły się także prace przy odnowieniu dawnej salki katechetycznej. Mamy nadzieję, że prace będą ukończone do końca października.

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 19.09.br tj. we wtorek o godz. 1900 w remizie OSP.