I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2024 r.

W liturgii:

Czwartek– święto Katedry św. Piotra

Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej Róży Anny Głodek. W  przyszłą niedzielę prosimy o prowadzenie różańca Różę Heleny Leśnej.

Bóg zapłać wszystkich, którzy adorowali Najświętszy Sakrament w czasie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

Dziś Droga krzyżowa po Mszy św. porannej, w przyszłą niedzielę po Sumie.  Gorzkie Żale o 1500. Składka przeznaczona jest na Centrum św. Jana Pawła II.

Zachęcam wszystkich do licznego udziału w Drodze krzyżowej w każdy piątek o godz. 1630, i w niedziele po Mszach św. Pamiętajmy również o Gorzkich żalach (jest to jedyne tego rodzaju nabożeństwo na całym świecie) w niedziele o godz. 1500. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przypominam, że w każdą środę o godz. 1645 odmawiamy Koronkę do Krwawych Łez Maryi, a w każdą sobotę o godz. 1630 Koronkę do 7 Boleści NMP.

W Popielec na pokrycie kosztów ogrzewania zebraliśmy zł. Bóg zapłać.

 Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy paniom i panom z ul. Długiej, a byli to:  Krystyna Polińska, Małgorzata Młynarczyk, Agnieszka Kurzydło, Zofia Leśna, Celina Bryniarska, Katarzyna Dudka, Halina Kałafut, Maria Olcoń, Władysław Wróbel i Piotr Kurzydło. Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty w wysokości zł. W sobotę od godz. 900 proszę o posprzątanie kaplicy mieszkańców z ul. Długiej od nr 46-60.  

Sołtys informuje, że w każdy wtorek, środę i czwartek do 15 marca w godz. od 900-1100 w remizie OSP będą wydawane nakazy płatnicze i przyjmowane wpłaty.

 PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi i wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe. Dziękujemy za pomoc, okazane serce i wrażliwość.

                                                                                              Barbara i Jacek z Nowej Białej